Showing posts with label ΣΥΡΙΖΑ. Show all posts
Showing posts with label ΣΥΡΙΖΑ. Show all posts

Tuesday, May 15, 2018

Η διχογνωμία για την εγκατάσταση της επένδυσης του CERN στην Ελλάδα.

Γαζής 1044 docs 37018 citation
Φουντάς 941 docs 38153 citation
Και οι δύο είναι αξιόλογοι επιστήμονες. Επειδή δεν είμαι ειδικός δεν μπορώ να εκφράσω άποψη.


Ο καθηγητής του ΕΜΠ και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του CERN, Ευάγγελος Γαζής, καταρρίπτει τα επιχειρήματα του αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας Κώστα Φωτάκη, σχετικά με τη Μονάδα Ακτινοβολίας Καρκινικών Όγκων.   Το LIFO.gr ήρθε σε επαφή με τον διακεκριμένο καθηγητή, που κατηγόρησε το πρωί τους αρμόδιους φορείς ότι «απορρίπτουν ανεξήγητα» μία σημαντική επένδυση 100 εκατομμυρίων ευρώ, με τεχνολογικά αλλά και θεραπευτικά οφέλη για τους πολίτες. Ο ίδιος έκανε μάλιστα λόγο για «πολιτική απόφαση».   Στην απάντηση που μας έστειλε ηλεκτρονικά ο κ. Γαζής, σημειώνει ότι ο υπουργός παραδέχεται την κίνηση της ΕΕ και του CERN, την οποία η χώρα παρακολουθεί «σαν παρατηρητής», χωρίς να υπεισέρχεται στην ουσία της διεκδίκησης της υποδομής, ως θα όφειλε.   Επιπλέον υπογραμμίζει ότι η εξήγηση του υπουργού περί «υψηλού κόστους επένδυσης σε συνδυασμό με το πειραματικό ακόμη στάδιο της αποτελεσματικότητας» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.    «Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει αρχίσει να αναπτύσσεται από το 1944 και να θεραπεύει ασθενείς από το 1960» απαντά στον κ. Φωτάκη που έκανε λόγο για «εγχείρημα ανώριμο στην παρούσα φάση».   
Σε ανακοίνωσή της που εξέδωσε το απόγευμα, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) έκανε λόγο για «ανυπόστατους ισχυρισμούς».   «Η Ελλάδα δεν έχει απορρίψει πρόταση του CERN (...) επώνυμοι επιστήμονες ομιλούν δημοσίως από ό,τι φαίνεται αποκλειστικά για προσωπικές τους στρατηγικές», υποστήριζε η ΓΓΕΤ.
«Απάντησα με επιστημονικά επιχειρήματα και όχι με αγοραία συνθήματα και είμαι πρόθυμος να καταθέσω περισσότερα στοιχεία, εάν και εφόσον μου ζητηθούν. Είμαι πειραματικός σωματιδιακός φυσικός, ερευνητής στο CERN και πανεπιστημιακός δάσκαλος επί 38 χρόνια στο ΕΜΠ, με ενδιαφέρει ο εκσυγχρονισμός του χώρου της δημόσιας υγείας με την μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας από το CERN και δεν υπάρχει απολύτως κανένα ίδιον όφελος, φιλοδοξία ή κίνητρο», σημειώνει ο κ. Γαζής.
Ολόκληρη η απάντηση του καθηγητή:
1. Η αδρονική θεραπεία (HADRON THERAPY) του καρκίνου είναι η σύγχρονη απάντηση της τεχνολογίας και καινοτομίας από τον χώρο της πειραματικής σωματιδιακής φυσικής στη μεγάλη μάστιγα της ανθρωπότητας τον καρκίνο. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται στα πιο προηγμένα κράτη του κόσμου (ΗΠΑ, ΡΩΣΙΑ, ΚΑΝΑΔΑΣ, ΙΑΠΩΝΙΑ, Ν.ΚΟΡΕΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΩΝΙΑ), θεραπεύει σε μεγάλο ποσοστό ασθενείς με πρωτοπαθή κακοήθη όγκο, ΑΝΑΙΜΑΚΤΑ και με υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε αντίθεση με τα μέχρι σήμερα ποσοστά επιτυχίας της ακτινοθεραπείας η οποία επιφέρει πολλές παρενέργειες και πολύ συχνά μετάσταση στους ασθενείς.
2. Η μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή και εγκατάσταση του συνολικού βασικού εξοπλισμού μπορεί να γίνει με την βοήθεια, εκπαίδευση του Ελληνικού επιστημονικού και τεχνολογικού προσωπικού με την ανάλογη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Έρευνα στη Σωματιδιακή Φυσική (CERN), όπως ήδη έχουν εξελιχθεί αντίστοιχα προγράμματα στο παρελθόν, στην ΙΤΑΛΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ, κλπ.
3. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Θεσσαλίας έχουν εκπονήσει, από το 2014, τεχνική μελέτη σε μια εθνική προσπάθεια υλοποίησης ενός τέτοιου εθνικού προγράμματος με την συνεργασία και την ανάλογη υποστήριξη του Υπουργείου.
4. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι περίπου 5-6 έτη από την έγκριση του προγράμματος και το συνολικό κόστος μελέτης, σχεδίασης, αγοράς, κατασκευής, εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού ανέρχεται περί τα 80.000.000,00 – 100.000.000,00 ΕΥΡΩ. 
5. Ο εξοπλισμός της θεραπείας αδρονίων του καρκίνου θα παρέχει δέσμες φορτισμένων πρωτονίων ή άλλων σωματιδίων για την θεραπεία καρκίνου, με ταυτόχρονη θεραπεία 3-4 ασθενών και παράλληλα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ραδιοϊσοτόπων για την διαγνωστική μέθοδο PET (τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων) αλλά και για ερευνητική, αναπτυξιακή καθώς και εκπαιδευτική διαδικασία.
6. Η εγκατάσταση και λειτουργία μίας υποδομής θεραπείας καρκίνου με δέσμη πρωτονίων και άλλων φορτισμένων σωματιδίων, αλλάζει οριστικά το ιατρικό επίπεδο της χώρας και γίνεται προσιτή σε ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού, η οποία σε συνδυασμό με την έγκαιρη διάγνωση μέσω της τομογραφίας PET, αποβαίνει εξαιρετικά αποτελεσματική η θεραπεία του καρκίνου με τα πρωτόνια.
7. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ο εξοπλισμός της θεραπείας αδρονίων του καρκίνου αντιστοιχεί για την επάρκεια θεραπείας ενός πληθυσμού της τάξης περίπου των 10.000.000 κατοίκων, αλλά ταυτόχρονα πέραν της συναλλαγματικής οικονομίας μπορεί να επιφέρει και σημαντικά οφέλη «ιατρικού τουρισμού» από τη θεραπεία ασθενών από τις γειτονικές βαλκανικές και μεσογειακές χώρες καθώς και αυτές της εγγύς ανατολής. 8. Έγκυροι υπολογισμοί με συντηρητικές τιμές κόστους θεραπείας (10.000 ΕΥΡΩ/ασθενή για πολλές συνεδρίες, π.χ. 15-20) και με 3000 ασθενείς τον χρόνο, αναδεικνύουν ότι η σχετική οικονομική απόσβεση του διατειθέμενου κεφαλαίου αναμένεται σε ένα χρονικό περιθώριο των επόμενων 3-4 ετών, από την έναρξη λειτουργίας ανάλογα με την συχνότητα χρήσης τους και την στελέχωση του αντίστοιχου ιατρικού κέντρου.
9. Η τεχνολογική εξέλιξη των επιταχυντών σε πολλά εργαστήρια και ειδικά στο CERN, έχει βελτιώσει κατά πολύ τις υποδομές των ιατρικών επιταχυντών θεραπείας καρκίνου με δέσμες σωματιδίων (πρωτόνια, ιόντα άνθρκα,κλπ), σε διαστάσεις και κόστος.

ΣΧΟΛΙΑ στην ΑΠΑΝΤΗΣΗ του κ, Κ. ΦΩΤΑΚΗ, Αναπληρωτή Υπουργού Ερευνας & Καινοτομίας
1. Ο Αναπλ. Υπουργός κ. Κ. Φωτάκης, παραδέχεται την κίνηση της ΕΕ και του CERN, για εξασφάλιση υποδομής θεραπείας του καρκίνου στο ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ή στα Βαλκάνια εν γένει, την οποία παρακολουθεί η χώρα σαν παρατηρητής, χωρίς να υπεισέρχεται στην ουσία της διακδίκησης της υποδομής, ως θα ώφειλε, ως αρμόδια αρχή.

2. Αναφέρεται, στην ανακοίνωση-απάντηση του κ. Αναπλ. Υπουργού, πολύ σωστά η υπάρχουσα παγκόσμια κατάσταση στην ανάπτυξη και χρήση της υποδομής αυτής, όπου πάνω από 30'000 ασθενείς έχουν θεραπευθεί στα προηγμένα κράτη, αλλά δεν προβλέπει το σημείωμα του κ. Υπουργού, αν ο πληθυσμός της Ελλάδας μαζί με αυτούς των γειτονικών κρατών είναι στατιστικά ικανοποιητικός, σύμφωνα με έγκυρες διεθνείς πηγές, διεθνώς αποδεδειγμένα επιστημονικά δεδομένα και μελέτες των Ελληνικών ΑΕΙ, για την εύρρυθμη και βιώσιμη λειτουργία της υποδομής αυτής στη χώρα μας. 
3. Ακόμη, ο κ. Αναπλ. Υπουργός αναφέρεται με την έκφραση: "...το υψηλό κόστος της επένδυσης σε συνδυασμό με το πειραματικό ακόμη στάδιο της αποτελεσματικότητας και της περιορισμένης ευρύτητας εφαρμογών της συγκεκριμένης μεθόδου αποτελεί εγχείρημα ανώριμο στην παρούσα φάση.." Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αν ληφθεί υπόψη ότι η συγκεκριμένη μέθοδος έχει αρχίσει να αναπτύσσεται από το 1944 και να θεραπεύει ασθενείς από το 1960, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα της επίσημης ιστοσελίδας Particle Therapy Co-Operative Group, https://www.ptcog.ch/ που εδρεύει στην Ελβετία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), όπου εμφανίζονται τα κέντρα και οι αντίστοιχες χώρες που α) ήδη λειτουργούν τέτοιες υποδομές, β) βρίσκονται σε υλοποίηση κατασκευής και γ) σε σχεδιασμό υλοποίησης. Με λίγα λόγια, γίνεται μια κοσμογονία στην εγκατάσταση τέτοιων υποδομών σε όλη την υφήλιο, βλέπε σχήμα δ) στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος, και η υπεύθυνση ηγεσία στέκεται νηφάλια εμπρός σε αυτή την καινοτομία και αναφέρει τη βελτίωση των μεθόδων ακτινοθεραπείας στη χώρα, που είναι πραγματικότητα, αλλά η συγκριτική υπεροχή της προτεινόμενη θεραπείας πρωτονίων έναντι της ακτινοθεραπείας φαίνεται εμφανώς στον πίνακα ε), χωρίς να παραγνωρίζεται η τεράστια συμβολή της ακτινοθεραπείας, των ογκολόγων γιατρών και των ακτινοθεραπευτών της χώρας.
4. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο, παρά να αναφέρω ότι το υψηλό επιστημονικό και τεχνολογικό δυναμικό της χώρας είναι σε θέση να εγκαταστήσει, λειτουργήσει και αναπτύξει περαιτέρω μια τέτοια υποδομή. 5. Ο κ Αναπλ. Υπουργός δεν μπόρεσε να αποφύγει το ολίσθημα των συνήθων εκφράσεων του πολιτικού κόσμου: «...Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι τέτοιου είδους πιέσεις για τη διαμόρφωση επιστημονικών επιλογών, μέσω της δημιουργίας θορύβου στον Τύπο, είναι όχι μόνο αντιδεοντολογικές και αντιεπιστημονικές, αλλά συχνά υποκρύπτουν τακτικισμούς εξυπηρέτησης προσωπικών φιλοδοξιών που υποκινούνται από ιδιοτελή κίνητρα", που δεν θα έπρεπε να αναφερθούν από τον κ. Φωτάκη, ως Πανεπιστημιακού Δασκάλου και Συναδέλφου. Απάντησα με επιστημονικά επιχειρήματα και όχι με αγοραία συνθήματα και είμαι πρόθυμος να καταθέσω περισσότερα στοιχεία, εάν και εφόσον μου ζητηθούν. Είμαι πειραματικός σωματιδιακός φυσικός, ερευνητής στο CERN και πανεπιστημιακός δάσκαλος επί 38 χρόνια στο ΕΜΠ, με ενδιαφέρει ο εκσυγχρονισμός του χώρου της δημόσιας υγείας με την μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας από το CERN και δεν υπάρχει απολύτως κανένα ίδιον όφελος, φιλοδοξία ή κίνητρο. Παρέθεσα συγκεκριμένα γεγονότα που αφορούν τη χώρα μας. Με εκτίμηση Ευάγγελος Γαζής Καθηγητής ΕΜΠ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΑΖΗ

Ο καθηγητής του ΕΜΠ και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του CERN, Ευάγγελος Γαζής, κατήγγειλε σήμερα πως η Αθήνα αρνείται αντικαρκινική επένδυση 100 εκατομμυρίων ευρώ με την τεχνογνωσία του CERN, με τις δηλώσεις του να προκαλούν αίσθηση.   Οι αντιδράσεις στους ισχυρισμούς του καθηγητή ξεκίνησαν από τη ΓΓ Έρευνας και Τεχνολογίας  και το Υπουργείο Παιδείας και συνεχίζονται με τον Δημόκριτο να παίρνει θέση και τον καθηγητή Φυσικής του Παν/μιου Ιωαννίνων και Ερευνητικό Εκπρόσωπο της Ελλάδας στο CERN να αντικρούει το όσα είπε ο Ε. Γαζής.   Ο Καθηγητής Φυσικής του Παν/μιου Ιωαννίνων και Ερευνητικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο CERN Κ. Φουντάς στην απάντησή του  την οποία το LIFO.gr έλαβε την Δευτέρα το βράδυ σημειώνει:   «Πιστεύω ότι τα λεγόμενα του Καθ. Ε. Γαζή σε πολλά σημεία δεν συνάδουν με την πραγματικότητα. Θα ήθελα λοιπόν να διευκρινίσω τα έξης σχετικά με την πρόταση της δημοκρατίας του Μαυροβουνίου για την ίδρυση κέντρου θεραπείας καρκίνου με δέσμες σωματιδίων.   1. Ερευνήθηκε η βιωσιμότητα των υπαρχόντων κέντρων στην Ευρώπη και διαπιστώσαμε ότι κανένα από αυτά τα κέντρα δεν κατάφερε να επιβιώσει αυτόνομα μετά την αρχική επένδυση, η οποία δεν ήταν 100 εκατομμύρια ευρώ όπως αναφέρει ο Καθ. Ε. Γαζής αλλά ήταν στην περιοχή των 140-170 εκατομμυρίων ευρώ. Με λίγα λόγια, τα έσοδα από τους ασθενείς όχι μόνον δεν ήταν αρκετά για να αποσβέσουν την αρχική επένδυση όπως ισχυρίζεται ο Καθ. Ε. Γαζής, αλλά οι κυβερνήσεις των χωρών τους χρειάζεται συνεχώς να τα ενισχύουν με χρηματικά ποσά για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Αυτό το αναγνωρίζουν τώρα οι περισσότερες χώρες οι οποίες με αρκετό αρχικό ενθουσιασμό έλαβαν αποφάσεις για την κατασκευή τέτοιων κέντρων.   2. Η τεχνολογία στην οποία αναφέρεται ο Καθ. Ε. Γαζής είναι τεχνολογία ευρέως διαδεδομένη (όπως παραδέχεται και ο ίδιος όταν αναφέρει το μεγάλο αριθμό χωρών οι οποίες έχουν κατασκευάσει τέτοιου είδους κέντρα), συνεπώς η Ελλάδα δεν αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων χωρών. Αντιθέτως, αν αυτό γινόταν δεκτό, θα κάναμε μία αφάνταστα ακριβή επένδυση σε ένα τομέα όπου υπάρχει ήδη ισχυρός ανταγωνισμός από μεγάλο αριθμό χωρών, χωρίς καμία ελπίδα απόσβεσης της αρχικής επένδυσης. Επί πλέον, να τέτοιο κέντρο θα αιμορραγούσε οικονομικά συνεχώς μετά την αρχική επένδυση.   3. Η Ελλάδα θα πρέπει να επενδύει σε ερευνητικούς τομείς στους οποίους είμαστε ανταγωνιστικοί διεθνώς. Η Ελληνική κοινότητα Υψηλών Ενεργειών στα Ελληνικά παν/μια και ερευνητικά κέντρα, έχει αποδείξει πολλές φορές όχι μόνο ότι είναι απλά ανταγωνιστική αλλά έχει και ομάδες οι οποίες διαπρέπουν με την αριστεία της έρευνας τους στα πειράματα του CERN. Δεν μπορούμε όμως να πούμε το ίδιο για τον τομέα φυσικής επιταχυντών ο οποίος ούτε κρίσιμη μάζα έχει ούτε έχει να επιδείξει για την ώρα την αριστεία των πειραματικών ομάδων του CERN.   Πέρα όμως από το καθαρά οικονομικό θέμα βιωσιμότητας υπάρχει και το καθαρά ακαδημαϊκό. Ο Καθ. Ε. Γαζής θα έπρεπε να γνωρίζει καλά ότι θέματα ερευνητικής πολιτικής και επενδύσεων θα πρέπει να εξετάζονται ψύχραιμα και με καθαρά επιστημονικά κριτήρια από επιτροπές ειδικών αφού ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την σχετική έκθεση στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Η ΓΓΕΤ έχει αξιολογήσει μεγάλο αριθμό προγραμμάτων τα τελευταία χρόνια βασισμένη σε επιτροπές ειδικών οι οποίοι αξιολογούν τις προτάσεις με κριτήρια την αριστεία της επιστημονικής ομάδας καθώς και το ανταγωνιστικό όφελος για την Ελλάδα. Αν όντως ο καθ. Ε. Γαζής πιστεύει ειλικρινά ότι η Ελλάδα θα ωφεληθεί από το συγκεκριμένο πρόγραμμα/κέντρο θα μπορούσε κάλλιστα να υποβάλει ερευνητική πρόταση συμπεριλαμβανομένης και μελέτης οικονομικής βιωσιμότητας στην Επιτροπή CERN της ΓΓΕΤ για να λάβει το θέμα την σωστή πορεία όπως και όλες οι άλλες προτάσεις. Τέτοια πρόταση όμως ποτέ δεν υποβλήθηκε από τον καθ. Ε. Γαζή μέχρι σήμερα.   Κατά την γνώμη μου είναι αφάνταστα καταστρεπτικό για την Ελλάδα όταν η ερευνητική πολιτική της χώρας αποφασίζεται στα κανάλια και γίνεται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης όπως φαίνεται να επιχειρείται στην συγκεκριμένη περίπτωση.   Δήλωση από τον Γεώργιο Νούνεση/ Διευθυντή & Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στο Δημόκριτο   Σχετικά με τα σημερινά δημοσιεύματα στον Τύπο για την «τεχνογνωσία του CERN και την καταπολέμηση καρκινικών όγκων» σας ενημερώνω για τα ακόλουθα:   Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος ουδέποτε συμμετείχε στην εκπόνηση σχεδίου επιχειρηματικότητας για την επένδυση 100 εκατ. ευρώ στην εγκατάσταση της «Καινοτόμου Μονάδας Ακτινοβολίας Καρκινικών Όγκων». Δεν υπάρχει καμία απόφαση του σημερινού αλλά και των προηγούμενων Διοικητικών του Συμβουλίων, καμία έγκριση του Προέδρου στην κατεύθυνση αυτή. Στην προσπάθειά μου να ανακαλύψω αν έστω και ανεπίσημα το Κέντρο ή μεμονωμένες ερευνητικές του ομάδες συμμετείχαν σε τέτοια μελέτη, όλες οι απαντήσεις που πήρα από τα Ινστιτούτα και τις Υπηρεσίες του Κέντρου είναι αρνητικές.   Επιπρόσθετα θέλω να σας ενημερώσω για τα εξής: Τον Ιανουάριο του 2018 συμμετείχα ως προσκεκλημένος του CERN στη συνάντηση για το εν λόγω θέμα στην Τεργέστη, με επίσημη παρουσία όλων των Βαλκανικών Κρατών και της Ελλάδας, εκπροσώπων του CERN, κλπ.   Εκεί κατέστησαν σαφή τα εξής: Η ακτινοθεραπεία καρκινικών όγκων με δέσμες πρωτονίων βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο. Τόσο στη Γερμανία (Χαϊδελβέργη) όσο και στην Ιταλία (Παβία) διεξάγονται τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές σε ειδικά κέντρα, με κόστος που αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι οργανισμοί που τις διεξάγουν. Οι δοκιμές αυτές δεν πρόκειται να ανακοινώσουν αποτελέσματα πριν το 2023. Όπως μας ανακοινώθηκε επίσημα, σήμερα καμία ασφαλιστική εταιρεία, κανένα εθνικό σύστημα υγείας δεν συμμετέχουν στην κάλυψη του κόστους νοσηλείας των ασθενών.   Ο δρόμος της ακτινοθεραπείας με πρωτόνια ή και με ιόντα άνθρακα προβλέπεται να είναι μακρύς μέχρι την όποια τελική της ένταξη στην καθημερινή κλινική πράξη. Ενθαρρυντικά αποτελέσματα υπάρχουν για παιδιατρικούς καρκίνους. Κάποια όμως αποτελέσματα που ήδη δημοσιεύονται δεν είναι θετικά. Το Μάιο του 2016 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα τυχαιοποιημένης μελέτης που διεξήχθη στις ΗΠΑ για τον μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην επιβίωση των ασθενών αλλά ούτε και στις παρενέργειες μεταξύ της συμβατικής ακτινοθεραπείας και της ακτινοθεραπείας με πρωτόνια. Journal of Clinical Oncology 34, no. 15_suppl (May 20 2016) 8500-8500, και επίσης DOI: 10.1200/JCO.2017.74.0720 Journal of Clinical Oncology - published online before print January 2, 2018
Πηγή: www.lifo.gr

Thursday, April 26, 2018

Η Παραίτηση του Ακαδημαϊκού Σ. Μ. Κριμιζή από τον Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό

«Υπό τη σκιά εξαιρετικά δυσάρεστων εξελίξεων σε ό,τι αφορά στη λειτουργία του νεοϊδρυθέντος Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού (ΕΛΔΟ) και τη δική μου συμμετοχή ως Προέδρου, αισθάνομαι την ανάγκη να ανακοινώσω δημοσίως την παραίτησή μου από το εν λόγω αξίωμα και να ενημερώσω με την αρμόζουσα υπευθυνότητα για τους λόγους που την κατέστησαν αναγκαία.
Με επιστολή μου στον κ. Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης στις 16/4/2018 παραιτήθηκα από την Προεδρία του ΕΛΔΟ μετά από μόλις 4 εβδομάδες παραμονής και 3 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι λόγοι που με οδήγησαν στη δυσάρεστη αυτή απόφαση εκτιμώ ότι είναι μάλλον εύκολο να γίνουν κατανοητοί.

Προτεραιότητα για εμένα ήταν και παραμένει το καλό της χώρας. Η ανάγκη ίδρυσης διαστημικής υπηρεσίας στην Ελλάδα ήταν επιτακτική τα τελευταία 30 χρόνια και η κυβερνητική πρωτοβουλία επικροτήθηκε από την επιστημονική και τεχνολογική κοινότητα, καθώς και τους φίλους της Ελλάδος στο εξωτερικό.
Ομολογουμένως, η δομή και οι αρχές λειτουργίας του ΕΛΔΟ που αρχικά προτείναμε (άνοιξη του 2017) με την άτυπη ομάδα εργασίας στην οποία ήμουν συντονιστής κατόπιν προσκλήσεως του κ. Υπουργού, ήταν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Κάποιες ατέλειες που είχαν επισημανθεί με σχετικό υπόμνημα στο νομοσχέδιο που τελικά απετέλεσε τον ιδρυτικό νόμο του ΕΛΔΟ (ν. 4508/2017), ήταν αντιμετωπίσιμες όπως με διαβεβαίωνε ο κ. Υπουργός. Ωστόσο, Υπουργικές Αποφάσεις που ακολούθησαν, (Υπ. Απ. 3095/2018, Αρ. ΦΕΚ 915, 15/3/2018) πρακτικά ακύρωσαν το λόγο ύπαρξης του ΕΛΔΟ, καθιστώντας τον μια μη αξιόπιστη γραφειοκρατική δομή που θα μπορούσε να γίνει υποχείριο οποιουδήποτε πολιτικού προϊστάμενου.

Δυστυχώς πολύ σύντομα μου έγινε σαφές ότι ο κ. Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων έχει αναλάβει, υπό την ανοχή του κ. Υπουργού, το ρόλο του «Τσάρου του Διαστήματος» στην Ελλάδα, αν και δεν έχει καμία γνώση και εμπειρία σε αυτόν τον τομέα. Φαίνεται λοιπόν πως εγώ περισσεύω, εφόσον δεν δέχομαι να είμαι φερέφωνο κανενός.
Το παρόν νομικό πλαίσιο, όπως εφαρμόστηκε με τις πρόσφατες Υπουργικές Αποφάσεις, ακρωτηρίασε τον ΕΛΔΟ, μεταφέροντας τις αρμοδιότητές του, όπως η εκπροσώπηση της χώρας στον Ευρωπαϊκό Διαστημικό Οργανισμό, σε μη ειδικούς υπαλλήλους του Υπουργείου. Δυστυχώς, έτσι δημιουργούνται συνθήκες που υπονομεύουν τα «3Α» όπως συνηθίζω να λέω, Αξιολόγηση, Αξιοκρατία, Αριστεία, και καθιστούν τη συμμετοχή μου αδύνατη.

Εκτίμησή μου είναι ότι γίνεται προσπάθεια καθαρής χειραγώγησης του ΕΛΔΟ προς προκαθορισμένες κατευθύνσεις. Διέκρινα ξεκάθαρη διάθεση και συχνά επιμονή να προωθηθούν δράσεις χωρίς αξιολόγηση, χωρίς αξιοκρατία, μακριά από τα διεθνή πρότυπα, να υπηρετηθούν προσωπικές ατζέντες και να υπάρχει πλήρης έλεγχος από τη Γενική Γραμματεία.
Η πιο δυσάρεστη όμως έκπληξη ήταν ότι ο ΕΛΔΟ αποκλείστηκε με Υπουργική Απόφαση (3095/2018, Αρ. ΦΕΚ 915, 15/3/2018) από την αξιολόγηση και τη διαχείριση (κατανομή χρηματοδότησης) όλων των Διαστημικών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Οργανισμού (περίπου 16 εκ. ευρώ), αρμοδιότητα η οποία πέρασε σε επιλεγμένους διοικητικούς υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου, αντίθετα σε κάθε διεθνή πρακτική και σε κάθε λογική. Η διαχείριση των προγραμμάτων του ΕΟΔ (ESA), στον οποίο η χώρα μας πληρώνει ετήσια εισφορά, ανήκει θεσμικά και ουσιαστικά στη Διαστημική Υπηρεσία κάθε χώρας. Η κρισιμότητα, η πολυπλοκότητα και το οικονομικό μέγεθος τέτοιων προγραμμάτων επιτάσσουν την ενασχόληση εξειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού υψηλού κύρους, και γνώσεων.

Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να υλοποιηθούν με αποτελεσματικότητα και ταχύτητα πολύπλοκα προγράμματα που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση. Κάθε παρέκκλιση καθίσταται ύποπτη καθώς δημιουργεί συνθήκες αδιαφάνειας. Και το δηλώνω έχοντας υπάρξει ο μόνος που ηγήθηκε υλοποίησης διαστημικού προγράμματος που ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, συντομότερα και φθηνότερα του προβλεπόμενου, επιστρέφοντας μάλιστα χρήματα στη NASA.

Δυστυχώς, ο κ. Γ.Γ δεν περιορίσθηκε μόνο στη θεσμική απαξίωση του ΕΛΔΟ. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι ενώ το 'Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος' μας πρόσφερε αρχικά γραφειακό χώρο για τη στέγαση του ΕΛΔΟ, και σε βάθος χρόνου τη δυνατότητα επέκτασης σε ανεξάρτητο κτήριο, ο κ. Γ.Γ. διαφώνησε, επιμένοντας να μας στεγάσει σε ένα διάδρομο του Υπουργείου, δίπλα στο γραφείο του για λόγους που φαντάζομαι πως γίνονται αντιληπτοί. Φαντασθείτε την εικόνα και την εντύπωση που θα δημιουργούσε σε επισκέπτες, αξιωματούχους του ΕΟΔ και ηγέτες Διαστημικών Υπηρεσιών άλλων κρατών, η περιπλάνηση σε διαδρόμους και γραφεία ενός πολυώροφου κτηρίου ανάμεσα σε εργαζόμενους οι οποίοι ουδεμία σχέση έχουν με το αντικείμενο του ΕΛΔΟ.

Αντιλαμβανόμενος ότι εγείρεται το εύλογο ερώτημα ύπαρξης πιθανών οικονομικών συμφερόντων, οφείλω να είμαι σαφής επ’αυτού. Όταν προαναγγέλλεται ένα πρόγραμμα 11 μικροδορυφόρων ύψους 23,9 εκατ. ευρώ (http://www.documentonews.gr/article/pappas-mikrodoryforoi-sthn-yphresia-ths-dhmosias-dioikhshs), περιμένει κανείς ότι υπάρχουν μελέτες με τους σκοπούς, τις προδιαγραφές, το σχέδιο κατασκευής υποδομών, κάποιο ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, και κατάλληλο προσωπικό για την υλοποίησή του, ειδικά όταν συνοδεύεται από υποσχέσεις για ολοκλήρωση σε πολύ σύντομο χρόνο. Δυστυχώς αυτές οι συνθήκες δεν υπάρχουν, ενώ, όπως διαπίστωσα, ο ρόλος του ΕΛΔΟ στο πρόγραμμα, είναι τυπικός και προαποφασισμένος. Συμφέροντα οπωσδήποτε υπάρχουν στους εμπλεκόμενους οργανισμούς και εταιρίες, χωρίς αυτό να είναι κατ’ανάγκη κακό εφόσον τηρούνται οι συνθήκες διαφάνειας μιας ελεύθερης οικονομίας. Προϋπόθεση για την επιτυχία ενός τέτοιου προγράμματος είναι η διαφάνεια και αξιολόγηση από ειδικούς σε όλα τα στάδια υλοποίησης.

Όταν η αποκλειστική διοίκηση γίνεται από κάποια Γενική Γραμματεία και από προεπιλεγμένους κρατικούς υπαλλήλους, χωρίς καμιά εμπειρία σε διαστημικά προγράμματα, η προσπάθεια καθίσταται εξαρχής προβληματική, καθοριστικά αδιαφανής, με χωρίς ιδιαίτερη εμπιστοσύνη για την επιτυχή υλοποίηση ενός τέτοιου πολύπλοκου έργου.
Σημειώνω, ωστόσο, ότι δεν υπέπεσε κάτι ποινικά κολάσιμο στην αντίληψή μου, ούτε είναι δικός μου ρόλος να διερευνήσω κάτι τέτοιο. Θυμάμαι, όμως ότι στις ΗΠΑ, κατά τη διερεύνηση του σκανδάλου Watergate, η έκφραση που έγινε δημοφιλής ήταν το 'follow the money'.

Κλείνοντας τη δυσάρεστη, πλην όμως επιβεβλημένη περιγραφή, θα ήταν παράληψή μου να μην ευχαριστήσω τα υπόλοιπα (παραιτηθέντα και συνεχίζοντα) μέλη του βραχύβιου πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΔΟ για τη σύντομη συνεργασία μας. Αισθάνομαι όμως και την ανάγκη να διευκρινίσω γιατί επέλεξα να εμπλακώ στην όλη διαδικασία. Η αλήθεια είναι ότι αρχικά συζήτησα αναλυτικά τις απαιτούμενες προδιαγραφές για τη σωστή λειτουργία του Οργανισμού, και μου δόθηκαν πολλαπλώς προσωπικές διαβεβαιώσεις για την αξιοκρατική και σοβαρή λειτουργία του. Όταν κλήθηκα να υπηρετήσω τη χώρα μου από μία θέση που γνωρίζω πολύ καλά, θεώρησα πατριωτικό μου καθήκον να δεχθώ.

Ζήτησα και πήρα τις διαβεβαιώσεις που έπρεπε από τον κ. Υπουργό, οι οποίες όμως τελικά δεν τηρήθηκαν. Προσπάθησα να κάνω το καλύτερο δυνατόν, αξιοποιώντας τους καλύτερους. Δυστυχώς η προσπάθεια δεν ευοδώθηκε. Τα τελευταία 13 χρόνια ταξιδεύω και δίνω ομιλίες σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενθαρρύνοντας μαθητές, φοιτητές, νέους ανθρώπους αλλά και συνεργάτες που βλέπω κάθε πρωί, να συνεχίζουν να προσπαθούν παρά τις δυσκολίες. Δεν θα μπορούσα να τους απογοητεύσω αποτελώντας εξαίρεση, αρνούμενος να βοηθήσω όταν ζητήθηκε από εμένα. Έχω χρέος απέναντι σε όσους κοιτώ στα μάτια και τους ζητώ να προσπαθούν. Αυτό το χρέος με ώθησε να στρατευτώ, το ίδιο χρέος με οδήγησε σε παραίτηση.

Με εκτίμηση,
Σ.Μ. Κριμιζής,
Ακαδημαϊκός
Επίτιμος Διευθυντής Διαστημικών Προγραμμάτων της ΝΑΣΑ, Πανεπιστήμιο
Johns Hopkins, ΗΠΑ
Τέως Πρόεδρος του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού 

Monday, February 12, 2018

Η σχέση της Novartis με τα μνημόνια

Τρία χρήσιμα συμπεράσματα από την υπόθεση της φαρμακευτικής. Διότι η κυβέρνηση επιτέλους εντόπισε τα 23 από τα €150 δισ. της αύξησης του δημόσιου χρέους. Περιέργως, βέβαια, αυτά δεν εντοπίστηκαν στην έρευνα της Επιτροπής της Ζωής, παρά την υποστήριξη τότε του ΠτΔ, του Τσίπρα και του Κραουνάκη
 Γιώργος Στρατόπουλος
Γιώργος Στρατόπουλος
11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018, 00:45   facebook  twitter 21 email
Από την υπόθεση Novartis, εκτός του τοξικού πολιτικού κλίματος, αντλούμε και χρήσιμα συμπεράσματα

1: Η ανάγκη των μνημονίων
Τον τελευταίο καιρό, η κυβέρνηση δείχνει απολύτως εξοικειωμένη με την άποψη ότι το ελληνικό Δημόσιο ζημιώθηκε κατά €23 δισ.1 από την αυξημένη φαρμακευτική δαπάνη την περίοδο 2000-2009, ότι μόνο από τη Novartis η ζημιά ανέρχεται στα €3 δισ. και ότι πολιτικά πρόσωπα και κρατικοί αξιωματούχοι έλαβαν μίζες περί τα €40 εκατ. μέχρι το 2010.

Πιθανότατα, τα νούμερα είναι ανακριβή, φουσκωμένα, αν όχι εντελώς λανθασμένα, ωστόσο η υπόθεση συνεισφέρει στη συλλογική αυτογνωσία.

Πρώτον, διότι η κυβέρνηση, επιτέλους, εντόπισε τα 23 από τα €150 δισ. της αύξησης του δημόσιου χρέους στο διάστημα 2000-2009! Πρόκειται για σπατάλες και κακοδιαχείριση στη φαρμακευτική δαπάνη. Περιέργως, αυτό δεν εντοπίστηκε στην ενδελεχή έρευνα της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους της Ζωής Κωνσταντοπούλου, παρά την υποστήριξη του ΠτΔ, του Πρωθυπουργού και του Σταμάτη Κραουνάκη.

Wednesday, February 7, 2018

Σκάνδαλο Novartis. Άρθρα από την εφημερίδα των συντακτών.

Το άρθρο είναι στην διεύθυνση http://www.efsyn.gr/arthro/ta-genosima-skandala-tis-novartis-ana-tin-yfilio

Γιατί τα δημοσιεύω;
1. Δίνουν μια εικόνα για τις δωροδοκίες της Novartis, οι οποίες απευθυνόταν κυρίως σε γιατρούς και φαρμακοποιούς (δώρα ταξίδια συνέδρια κλπ). Αυτή την εικόνα διαπίστωση και η έρευνα της (παραιτηθείσας) κα Ράικου, τ. εισαγγελέως για την δίωξη της διαφθοράς και υπεύθυνης για την υπόθεση Novartis. 
2. Καταλήγει (το πρώτο άρθρο) σε δήλωση του υπουργού Υγείας κ Ξανθού, στην οποία η παραπάνω εικόνα αναπαράγεται.
3. Η εικόνα επομένως που προβάλλει η κυβέρνηση σήμερα είναι σε αναντιστοιχία με τα όσα έχουν διαπιστωθεί και τεκμηριωθεί μέχρι σήμερα.  
4. Το FBI έχει έρθει στην Ελλάδα για να πάρει καταθέσεις. Στις καταθέσεις αυτές δεν προέκυψε η συμμετοχή των προσώπων που σήμερα φέρονται αναμεμιγμένα (υπουργοί πρωθυπουργοί κλπ)
5. Η παροχή προστασίας στους τρεις μάρτυρες προυποθέτει την πειστική και αληθοφανή μαρτυρία που καταθέτουν. 
6.Η πηγή που το δημοσιεύει είναι φιλοκυβερνητική. 

Ακολουθούν τα άρθρα.

Σκάνδαλο Novartis και παραίτηση Ράικου.

Αντί απάντησης στα τελευταία δημοσιεύματα για "αποκαλύψεις" 3 (μυστικών και προστατευμένων) μαρτύρων, που εμπλέκουν ακόμη και τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό κ Πικραμένο, στο σκάνδαλο, η επιστολή παραίτησης της κ Ράικου. Η κ Ράικου, σε αντίθεση με την σημερινή τροπή της έρευνας για την διαφθορά στον χώρο του φαρμάκου, είχε εντοπίσει συγκεκριμένους λογαριασμούς και εμβάσματα που αποτελούσαν αποδείξεις δωροδοκίας και όχι ευφάνταστα σενάρια τυχοδιωκτών. Η σημερινή κυβέρνηση αποσιωπά και ακυρώνει όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να χτυπήσουν την διαφθορά στην χώρα, ακριβώς όπως εναντιώθηκε στην μηχανογράφηση του συστήματος υγείας ή στην απελευθέρωση του επαγγέλματος των φαρμακοποιών (οι οποίοι πουλούσαν με νομοθετημένο περιθώριο κέρδους 15%).
Η σημερινή κυβέρνηση αδίστακτα χαλκεύει τις κατηγορίες εναντίων των πολιτικών της αντιπάλων. Θέλει να τους κάνει να σωπάσουν. Θέλει να σωπάσουν όλοι όσοι της ασκούν κριτική.
Συκοφαντεί, ψεύδεται αδίστακτα.
Χρησιμοποιεί όλα τα μέσα χωρίς αναστολές.
Καταπατά την διάκριση των εξουσιών.
Δηλώνει ανοιχτά ότι η εξουσία που έχει σαν κυβέρνηση (ένα μέρος της δηλαδή, τα άλλα δύο είναι στην Βουλή και την Δικαιοσύνη) δεν είναι αρκετή. Η δήλωση της είναι σύμφωνη με τις ολοκληρωτικές αντιλήψεις της Αριστεράς, τις οποίες έχει εφαρμόσει οπουδήποτε κυβέρνησε.
Η εκδίωξη της κας Ράικου από την θέση της ανακρίτριας για την διαφθορά μετά τις επιτυχίες της στην διαλεύκανση της υπόθεσης Novartis, είναι άλλη μια προσπάθεια για αυτό τον σκοπό.
Η κοινωνία εθίζεται σε τέτοιες πρακτικές.
Η αντοχές των προσώπων που αντιστέκονται δεν είναι απεριόριστες. Μπορεί να καμφθούν. Φάνηκε στην περίπτωση της κ Ράικου.
Δεν πρέπει να γίνει το ίδιο και με την νέα συνωμοσία. Σαν ένας νέος εμπρησμός του Ράιχσταγκ, η δολοπλοκία της Novartis, με τους "μυστικούς" μάρτυρες, και το "μεγαλύτερο σκάνδαλο μετά την μεταπολίτευση", η κυβέρνηση έρχεται να συγκαλύψει τους πραγματικούς ενόχους, να αποπροσανατολίσει τις έρευνες και να σπιλώσει τους αντιπάλους της. Οι πραγματικές της προθέσεις έχουν φανεί και είναι γνωστές. Ας θυμηθούμε μόνο τι έλεγε για τις λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς, και τι έκανε, ποια είναι τα αποτελέσματα. Μηδαμινά έως ανύπαρκτα. Για το λαθρεμπόριο καυσίμων; Οι έλεγχοι δεν μπορούν να γίνουν λόγω ελλείψεων στις αρμόδιες υπηρεσίες. Για το λαθρεμπόριο τσιγάρων; Περιττά τα σχόλια...

Ακολουθεί  η επιστολή της κα Ράικου με την οποία παραιτήθηκε.
"Τις τελευταίες ημέρες μετά από σειρά ερευνών και επίπονης προσπάθειας καταφέραμε να
συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα πρώτα κρίσιμα και ουσιώδη στοιχεία που οδηγούν μετά
βεβαιότητας στο συμπέρασμα ότι μεγάλος αριθμός κρατικών αξιωματούχων (κυρίως ιατρών
δημόσιων νοσοκομείων ) δωροδοκούνταν απευθείας από λογαριασμό της εταιρείας Novartis
Ελβετίας, με εμβάσματα σημαντικών χρηματικών ποσών που κατετίθεντο στους προσωπικούς τους
λογαριασμούς.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι αντίστοιχα εμβάσματα εισέρχονταν από τον ίδιο λογαριασμό,
επίσης απευθείας, σε λογαριασμούς νομικών προσώπων, τα οποία πιθανολογούνται ότι
χρησίμευαν ως οχήματα προκειμένου να διοχετευθούν ως «δώρο» στους τελικούς αποδέκτες
τους, προφανώς αξιωματούχους. Αυτό σήμανε αμέσως συναγερμό στην υπηρεσία μας, γιατί
προμήνυε πιθανή ύπαρξη παρόμοιων εμβασμάτων και σε άλλους εμπλεκόμενους, ενδεχομένως και
πολιτικούς, δεδομένου ότι δεν έχει περιέλθει το σύνολο των αιτηθέντων στοιχείων στην
υπηρεσία μας. Το συνολικό ποσό που κατευθύνθηκε στους παραπάνω ανέρχεται με τα μέχρι
σήμερα στοιχεία σε περίπου 28 εκατομμύρια ευρώ.
Και ενώ τα πράγματα είχαν έτσι και η υπηρεσία μας είχε εστιάσει όλες τις προσπάθειες και
τις δυνάμεις της στη σημαντικότατη αυτή υπόθεση, η οποία αποτελεί την κορωνίδα της
διαφθοράς στη χώρα μας, όπως έχει τονιστεί κατ´ επανάληψη από όλους τους θεσμικούς
παράγοντες, έγινα αντικείμενο στοχοποίησης από συγκεκριμένη εβδομαδιαία εφημερίδα.
Συγκεκριμένα όλως «τυχαίως και συμπτωματικώς», όταν πλέον ήταν κοινό μυστικό ότι έχουμε
τα πρώτα σημαντικά στοιχεία στην κατοχή μας που αποδείκνυαν περίτρανα τη μεγάλη διαφθορά,
αλλά και τον μηχανισμό με τον οποίο δωροδοκούνταν οι ως άνω κρατικοί λειτουργοί σε
διαφημιστικό βίντεο στα ΜΜΕ προβαλλόταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ με
τίτλο «Αποκάλυψη: Ανακρίτρια κατηγορεί γνωστή εισαγγελέα για απόκρυψη στοιχείων σε
δικογραφίες για Γιάννο Παπαντωνίου και Θωμά Λιακουνάκο».
Το ανυπόστατο του δημοσιεύματος, που είναι άκρως συκοφαντικό και υποβολιμαίο, προκύπτει
από πλήθος εγγράφων στοιχείων, τα οποία θέτω στη διάθεσή σας. Αρκεί μόνο τούτο, ότι ο
Θωμάς Λιακουνάκος προφυλακίστηκε και θα δικαστεί μετά από τεκμηριωμένη ποινική δίωξη του
γραφείου μας, εκκρεμούν, δε, σε βάρος του ακόμα τρεις ποινικές διώξεις που έχουν ασκηθεί
επίσης από το γραφείο μας. Όσον αφορά τον Γιάννο Παπαντωνίου, ήδη έχουν αποσταλεί επίσης
από την υπηρεσία μας στη Βουλή πλήρη αντίγραφα όλων των παραπάνω δικογραφιών και μάλιστα
ταυτόχρονα με την άσκηση της ποινικής δίωξης και τη διαβίβαση των σχετικών δικογραφιών
στον κύριο διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Αθηνών. Επιπλέον, εκκρεμεί απάντηση επί αιτήματος
μας δικαστικής συνδρομής προς τις ελβετικές αρχές από όπου και αναμένουμε σημαντικά
ευρήματα.
Εκτός δε, αυτού, έχει ασκηθεί από εμένα προσωπικά σε βάρος του ποινική δίωξη για παράβαση
του νόμου για το πόθεν έσχες.
Κυρία εισαγγελέα, ζητώ την αντικατάστασή μου γιατί αρνούμαι να μετατραπώ σε Ιφιγένεια
στο βωμό των συμφερόντων των διεφθαρμένων κρατικών λειτουργών και των μεγάλων συμφερόντων στο χώρο του φαρμάκου, οι οποίοι ενόψει των αποκαλύψεων που προφανώς διέρρευσαν και οποίες με βεβαιότητα θα τους οδηγούσαν να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη και ίσως κάποιους από αυτούς στη φυλακή δεν δίστασαν να σχεδιάσουν την ηθική μου εξόντωση έτσι ώστε να
είναι δυνατή η αποδόμηση της έρευνάς μας.
Με αστειότητες και εκμεταλλευόμενοι την τουλάχιστον ανεξήγητη ενέργεια συγκεκριμένης
ανακρίτριας έστησαν μία πρωτοφανή ιστορία συκοφάντησής μου. Επειδή έχω στοχοποιηθεί από
παράκεντρα εξουσίας και διαφθοράς που σκοπό έχουν τη μία και μόνη συγκάλυψη των
διεφθαρμένων κρατικών λειτουργών που αποκομίζουν διαχρονικά εκατομμύρια ευρώ και
επιζητούν μανιωδώς την ακύρωση του έργου μου και την παρεμπόδιση της παραπάνω έρευνας και
όχι μόνο , και επειδή δεν αισθάνομαι ότι απολαμβάνω της θεσμικής προστασίας που
δικαιούμαι, ζητώ την αντικατάστασή μου."

Sunday, July 9, 2017

Το κείμενο είναι από τον απολυμένο Κ Μπογδάνο λόγω της κριτικής προς τον Α Τσίπρα

Πρωθυπουργικοί σύντροφοι (το ρεπορτάζ που φιμώθηκε)

Αλήθεια τώρα; Ενοχλήθηκαν από το "πρώην σύντροφοι"; Να αρχίσουμε να μετράμε; Είναι πολλές δεκάδες τα στελέχη και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που έμμεσα ή άμεσα τα τελευταία χρόνια έχουν ενεργά στηρίξει κατηγορούμενους και καταδικασθέντες ως μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων. Μόλις πριν μερικές εβδομάδες το τελευταίο κρούσμα. Δεκαπέντε νυν βουλευτές (αλφαβητικά οι υπογραφές: Γκιόλας Ιωάννης, Θελερίτη Μαρία, Θεοπεφτάτου Αφροδίτη, Θηβαίος Νικόλαος, Ιγγλέζη Αικατερίνη, Καββαδία Αννέτα, Καραγιαννίδης Χρήστος, Κυρίτσης Γεώργιος, Μπαλαούρας Γεράσιμος, Πάλλης Γεώργιος, Παπαδόπουλος Χριστόφορος, Σταματάκη Ελένη, Σταμπουλή Αφροδίτη, Φιλης Νικόλαος και Ψυχογιός Γεώργιος) έσπευσαν να υπογράψουν κοινή δήλωση για την Ηριάννα Β. Λ. (δύο επίθετα – χαρακτηριστική αναρχική επιλογή), υποστηρίζοντας ότι η καταδίκη της ως μέλος της Συνομωσίας των Πυρήνων της Φωτιάς θα αποτελέσει, μεταξύ άλλων, "συντριπτικό χτύπημα στο δικαίωμά της στη μόρφωση και στην επιστημονική εξέλιξη". Να σημειωθεί, ότι τον Λουκά Παπαδήμο, που ο Τσίπρας ακόμα δεν έχει επισκεφθεί στον Ευαγγελισμό, η ΣΠΦ τον χτύπησε.

Friday, June 30, 2017

Φτωχά έσοδα από τις λίστες του πλούτου
Αργοί ρυθμοί και πενιχρά ποσά φόρων και προστίμων - Χαμηλές οι εισπράξεις και από τους τελωνειακούς ελέγχους
Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017 09:44
Ναυτεμπορική
Του Γιώργου Παλαιτσάκη
gpal@naftemporiki.grFriday, May 12, 2017

Συνέντευξη του Ιβάν Σαββίδη στο Πρώτο Θέμα 02-05-2017

   

Ιβάν Σαββίδης: Ο Τσίπρας στη Βουλή μου θύμισε τον Πούτιν
Δημήτρης Μαρκόπουλος02/05/2017

Με  πρωτοφανή σφοδρότητα, ασυνήθιστη για επιχειρηματία, μιλάει σήμερα στο protothema.gr ο κ. Ιβάν Σαββίδης, πρόσωπο των ημερών μετά τη σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την τροπολογία που αφορούσε στη διαγραφή προστίμου 38 εκατ. ευρώ από λαθρεμπόριο της ΣΕΚΑΠ που σήμερα ανήκει στον ομογενή επιχειρηματία.

Ο κ. Σαββίδης με μια συνέντευξη 8.500 χιλιάδων λέξεων που διήρκεσε τρεισήμισι ώρες στον αρχισυντάκτη του ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Δημήτρη Μαρκόπουλο:

-Τάσσεται 100%  στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα συμβουλεύοντας τους Έλληνες, «Να κρατηθείτε από τον Τσίπρα. Είναι προϋπόθεση επιτυχίας του μέλλοντος».

-Τον παραλληλίζει με τον  Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, λέγοντας πως ακούγοντας τον Τσίπρα την Παρασκευή, ήταν έτοιμος να τον χειροκροτήσει και πως αυτός, ένα τέτοιο πρόεδρο θέλει.

- Επιτίθεται ανοικτά κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκου Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας πως με τη στάση του διώχνει τους επενδυτές  και... προβλέπει πως δεν θα γίνει ποτέ πρωθυπουργός!

-Διαχωρίζει τη θέση του από τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή λέγοντας πως τον θεωρεί φίλο του, ενώ  αφήνει πολλές αιχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά  για τον τρόπο που του επέβαλλε την αγορά της ΣΕΚΑΠ λέγοντας χαρακτηριστικά  πως μου μεταβίβασε τον δικό του πονοκέφαλο.

-Δηλώνει  πως έτσι ή αλλιώς θα αποκτήσει  σύντομα ένα από τα κεντρικά τηλεοπτικά κανάλια της χώρας και δηλώνει ενδιαφέρον τόσο για τον Πήγασο όσο και για τον ΔΟΛ που βρίσκονται σε διαδικασία εύρεσης στρατηγικού επενδυτή.

-Και τέλος όταν ερωτάται αν η επόμενη συνέντευξη του θα είναι στα Ελληνικά τονίζει πως όταν θα δώσει συνέντευξη στα Ελληνικά τότε αυτό θα σημάνει και την έναρξη της πολιτικής του καριέρας στην Ελλάδα.

Tuesday, February 7, 2017

Το διαμέρισμα της συζύγου του κ Μητσοτάκη στο Παρίσι.Το άρθρο που ανακίνησε το θέμα είναι αυτό:
http://www.documentonews.gr/article/kyriakos-mareba-se-bolikh-diastash

Αφού το διάβασα (όχι όλο) κατέληξα στις παρακάτω παρατηρήσεις:
Στο κείμενο δίνει τιμή συμβολαίου 1.470.000 Ευρώ τα οποία σύμφωνα πάντα με το κείμενο πληρώθηκαν με 900.000 Ευρώ δάνειο (3.000 ευρώ ανά μήνα δόση) και με 470.000 μετρητά. Το άθροισμα του ποσού του δανείου και του ποσού των μετρητών που καταβλήθηκαν για την αγορά του συγκεκριμένου διαμερίσματος δεν είναι ίσο με το ποσό που αναγράφεται ως τιμή αγοράς στο συμβόλαιο. Συγκεκριμένα το ποσό της τιμής του συμβολαίου είναι κατά 100.000 Ευρώ μεγαλύτερο από το άθροισμα του δανείου (900.000 Ευρώ) και των μετρητών (470.000 Ευρώ). 
Επίσης λέει ότι η τιμή στο έβδομο διαμέρισμα του Παρισιού (εκεί όπου είναι το διαμέρισμα) κυμαίνονται στις 20.000-28.000 Ευρώ το τετραγωνικό, και τέλος ότι η επιφάνεια του διαμερίσματος είναι 92 τ.μ. Αν όμως διαιρέσουμε την αξία του συμβολαίου με την μέγιστη τιμή της αξίας του τ.μ. στο έβδομο διαμέρισμα (28.000 Ευρώ), όπως την δίνουν οι συγγραφείς του άρθρου, έχουμε 52,5 τ.μ. Δηλαδή, με την τιμή που δίνει το άρθρο για το τετραγωνικό μέτρο στο συγκεκριμένο διαμέρισμα του Παρισιού, μπορούσε να αγοράσει διαμέρισμα με περίπου τα μισά τ.μ. Επειδή το διαμέρισμα είναι 92 τ.μ. και η αξία του συμβολαίου είναι 1.470.000 Ευρώ συμπεραίνουμε ότι ότι το άρθρο δίνει, κατά προσέγγιση, διπλάσια αντικειμενική αξία για το συγκεκριμένο διαμέρισμα του Παρισιού, όπως αυτό προκύπτει από τα δεδομένα του άρθρου. Η ίδια διαδικασία με την ελάχιστη τιμή για το τ.μ. στο έβδομο διαμέρισμα του Παρισιού δίνει 73,5 τ.μ. για το διαμέρισμα. Με βάση την τιμή του συμβολαίου και τα 92 τ.μ. του διαμερίσματος η τιμή ανά τ.μ. είναι 15.978 Ευρώ ανά τ.μ. Επειδή τα δύο τελευταία στοιχεία (αξία διαμερίσματος σύμφωνα με το συμβόλαιο και επιφάνεια του διαμερίσματος) ήταν γνωστά στους συγγραφείς του άρθρου ήταν γνωστή και η πραγματική τιμή του τ.μ. του διαμερίσματος της κ. Μητσοτάκη. Η τιμή αυτή όμως δεν αναγράφεται στο άρθρο. Αντί αυτής, της πραγματικής τιμής του τ.μ. του διαμερίσματος, αναγράφονται τιμές (20.000 και 28.000) που είναι σημαντικά υψηλότερες της πραγματικής.

Από το ίδιο κείμενο:
Η τιμή των ακινήτων με βάση το συμβόλαιο είναι 1.470.000 ευρώ. Το 95% του ακινήτου ανήκει στην ίδια και το 5% στον Γιώργο Παπαζήση. Εκτός από το τίμημα αγοράς, πληρώνει ακόμη 80.000 ευρώ σε μεσιτικό γραφείο και 74.823 ευρώ σε φόρους και συμβολαιογραφικά έξοδα. Δηλαδή η Μαρέβα Μητσοτάκη πληρώνει περίπου 2 εκατομμύρια για να αποκτήσει το σπίτι του Βολταίρου.
Εάν προσθέσουμε το τίμημα αγοράς (1.470.000 Ευρώ), την δαπάνη για το μεσιτικό γραφείο (80.000 Ευρώ) και την δαπάνη για τους φόρους το σύνολο είναι 1.624.823 Ευρώ που απέχει μακράν των “περίπου” 2 εκατομμυρίων που ισχυρίζεται το άρθρο.

Για τους λοιπούς ισχυρισμούς του άρθρου και των συγγραφέων περί υποχρέωσης υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες από την σύζυγο σε περίπτωση διάστασης και όχι διαζυγίου, και τα όρια του νόμου που επικαλούνται, μπορώ να υποθέσω ότι είναι το ίδιο πρόχειρα και αυθαίρετα με τα οικονομικά στοιχεία για την αγορά του διαμερίσματος. Ο ίδιος δεν είμαι νομικός για να τα ελέγξω ούτε και έχω τα στοιχεία στην κατοχή μου που θα μου επέτρεπαν κάτι τέτοιο ακόμη και αν ήμουν νομικός.
Thursday, May 5, 2016

Το γλωσσάριο της κωλοτούμπας – Υποτέλεια

Του Θ Πάγκαλου

Posted on 26/04/2016 by admin2 — 0 Comments
Δυστυχώς, στην πολιτική μας ζωή κάποιος ανεγκέφαλος, πότε από το δεξιό άκρο πότε από τ’ αριστερό, διατυπώνει την αξίωση του μονοπωλίου της «εθνικοφροσύνης». Συχνά οι αιτίες είναι συμμετρικά αντίθετες. Τελευταία, με την ανάπτυξη του ρεύματος του εθνικώς υπερήφανου αντιευρωπαϊκού παραλογισμού (ΕΥΑΠ, προσοχή χωρίς Δ), ακροδεξιοί και ακροαριστεροί συμμετέχουν, χωρίς περίσκεψη και αιδώ, ισότιμα στο κυρίαρχο ρεύμα ιδεολογίας. Οργανώνουν και διαχειρίζονται κοινές αντιευρωπαϊκές και αντικοινοβουλευτικές συγκεντρώσεις, όπως η Άνω και Κάτω πλατεία Συντάγματος, των «αγανακτισμένων». Σε τελευταία ανάλυση ακροαριστεροί και ακροδεξιοί συγκροτούν ενιαία κυβερνητική πλειοψηφία και με απερίγραπτες κωλοτούμπες προσπαθούν να τη διατηρήσουν για να μη χαθεί η εξουσία.

Friday, December 4, 2015

Το καραβάνι τρέχει μες στη σκόνη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12:44
Του Πάσχου Μανδραβέλη
Εφημερίδα Καθημερινή

Ο συνεργάτης του Μπιλ Κλίντον, και πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Τζορτζ Στεφανόπουλος έδωσε μια καλή συμβουλή στον διάδοχό του: «Αν όλα πάνε στραβά, ρίξε το φταίξιμο στο Τύπο». Ο ελληνικός λαός θα το έλεγε καλύτερα: «ο πνιγμένος από τα Μέσα πιάνεται». Και η κυβέρνηση πνίγεται στην ανικανότητά της, στις παλινωδίες της, στα γινάτια, στα ρουσφέτια, στην αγραμματοσύνη, στο γενικώς «άλλα λέω κι άλλα κάνω», με αποτέλεσμα τώρα να της φταίνε τα Μέσα Ενημέρωσης. Ετσι, ανάμεσα στα σκυλιά που ουρλιάζουν και στα καραβάνια που τάχα προχωρούν, ο πρωθυπουργός είπε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για «ένα μιντιακό σύστημα που ξεψυχά και βρυχάται» (1.12.2015).

Thursday, November 26, 2015

Συναγερμός από τους εισαγγελείς

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
Εφημερίδα Καθημερινή

15-11-2015

Κενός λόγος αποδεικνύεται η πάταξη της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκαλύπτει η «Κ», από τα οποία προκύπτει ότι ελάχιστα έχουν γίνει, κυρίως εξαιτίας της παρατηρούμενης αδράνειας, ενδεχομένως και της αδιαφορίας. Από τον περασμένο Μάιο ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, έχει στα χέρια του μακροσκελή επιστολή του οικονομικού εισαγγελέα κ. Παν. Αθανασίου που περιγράφει με λεπτομέρειες τόσο τα δυνητικά οφέλη από τον έλεγχο των λιστών όσο και το πρόβλημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών, που, αν δεν αντιμετωπιστεί, μοιραία θα οδηγήσει στην παραγραφή των υποθέσεων αλλά και στην απώλεια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ισοδύναμα.

Monday, June 15, 2015

Δηλώσεις της κ. Annika Breidthardt, Εκπροσώπου Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη δέσμη μέτρων που περιλαμβάνονται στην πρόταση των θεσμών


Η δέσμη μέτρων που προτείνουν οι θεσμοί είναι ουσιαστική, ισορροπημένη και λογικότατη από οικονομική άποψη. Οι προτάσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ελληνικού λαού, της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και των 18 κρατών μελών τα οποία επίσης λογοδοτούν στα κοινοβούλια τους.

15/6/2015
Υπάρχουν πέντε κύριοι πυλώνες.
Μια σημαντική και αξιόπιστη δημοσιονομική προσαρμογή: η Ελλάδα θα δεσμευόταν να επιτύχει στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος 2 % του ΑΕΠ το 2016 που να ανέλθει σε 3,5 % του ΑΕΠ το 2018.
Σημαντικά μέτρα για τη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης (για παράδειγμα μέσω της ίδρυσης μιας ανεξάρτητης φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης, καθώς και μέσω της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής).

Tuesday, June 9, 2015

Εδώ, οι καλές διαπραγματεύσεις...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 07.06.2015 : 18:43

Από τον Πάσχο Μανδραβέλη
Εφημερίδα Καθημερινή

Και σε ποιον ακριβώς πλανήτη ζούσε μέχρι πρότινος ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, που δήλωσε «σοκαρισμένος από το τελεσίγραφο των δανειστών»; Δεν διάβαζε εφημερίδες; Δεν είχε ακούσει τίποτε για τη σθεναρή τους στάση απέναντι στην κυβέρνηση Σαμαρά; Δεν πήρε χαμπάρι τίποτε στις «διαπραγματεύσεις» όπου συμμετείχε ως πρωταγωνιστής; Μήπως βρισκόταν σ’ έναν άλλο κόσμο τον οποίο θεωρούσε εφικτό; Και επιπλέον: τι εμπιστοσύνη μπορούμε να έχουμε σε μια διαπραγματευτική ομάδα, όταν ο επικεφαλής της δεν μπορεί να προβλέψει και «σοκάρεται» από τις εξελίξεις;

Wednesday, April 22, 2015

Επικοινωνία και Αλήθεια.

Φοβάμαι ότι όλα όσα προβάλει η κυβέρνηση για να υπερασπίσει το έργο της, δεν είναι επικοινωνιακή μαεστρία. Πιστεύουν στ' αλήθεια στον ΣΥΡΙΖΑ, ότι υπάρχει σχέδιο για την υποταγή της κυβέρνησης, ότι οι Ευρωπαίοι είναι συνεννοημένοι εχθροί και θα στραγγαλίσουν την Αριστερά και ότι η ντόπια ολιγαρχία έχει βάλει το χεράκι της. Το τέλος αυτού του δρόμου οδηγεί στην Δραχμή. Εκτός κι αν περιμένουν να νικήσουν όταν θα είναι ετοιμοθάνατη η οικονομία μετά από τα δανεικά που θα έχει πληρώσει η χώρα συν τρέχουσες δαπάνες του κράτους (μισθοί συντάξεις κλπ). Θα υποχωρήσουν σίγουρα οι Ευρωπαίοι; Το Ευρώ μπορεί να κινδυνεύσει και με την παραμονή της Ελλάδας, αν αυτή γίνει με τους όρους του ΣΥΡΙΖΑ. Τότε μάλιστα εκτός από το Ευρώ θα κινδυνεύσουν και οι συντηρητικές κυβερνήσεις που σήμερα καλούνται να δεχθούν την εκταμίευση της τελευταίας δόσης. Μήπως ο στρατηγικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι, οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να διακινδυνεύσουν την τύχη του Ευρώ και να αυτοκτονήσουν πολιτικά δίνοντας στον ΣΥΡΙΖΑ τα 7,2 δις της τελευταίας δόσης; Όσο για τον κίνδυνο μετάδοσης της κρίσης στην παγκόσμια οικονομία, αυτό σίγουρα θα κινητοποιούσε τις μεγάλες οικονομίες του πλανήτη για να παρέμβουν προς όφελος ενός συμβιβασμού έστω κι αν κάτι τέτοιο θα έβλαπτε πολιτικά κάποιες Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και πράγματι (όπως και το 2010) οι ΗΠΑ έπαιξαν αυτό τον ρόλο. Τι έκανε η κυβέρνηση για να επενδύσει σε αυτή την ωφέλιμη στάση των ΗΠΑ; Αποφάσισε ότι η Ελλάδα δεν εκβιάζεται, δεν γονατίζει και απελευθερώνει τον Σ Ξηρό! Ο καλόπιστος πολίτης δεν μπορεί να μην αναρωτηθεί πως αυτό εξυπηρετεί την διαπραγμάτευση και τα συμφέροντα της χώρας. Η αλήθεια είναι πως δεν τα εξυπηρετεί. Η αλήθεια είναι ότι η διαπραγμάτευση του ΣΥΡΙΖΑ δεν εξυπηρετεί κανένα εθνικό συμφέρον. Τα μέτρα που ζητάνε οι δανειστές έχουν κόστος 2-3 δις. Η δόση είναι 7,2 δις. Έχουμε χάσει το 25% του ΑΕΠ μας. Είχαμε άλλα 2-3 δις μέτρα την στιγμή ακριβώς που άρχιζε η οικονομία να αναπτύσσεται η ανεργία να πέφτει, τα κόκκινα δάνεια να μειώνονται. Όταν κάποιος που μόλις ανάρρωσε από ίωση ξαναρρωστήσει κινδυνεύει με πνευμονία. Αυτό παθαίνει η χώρα σήμερα. Βιώνουμε τα πρώτα συμπτώματα. Οι μαέστροι του ΣΥΡΙΖΑ να έχουν υπ’ όψιν τους ότι τα επικοινωνιακά τους χαρίσματα δεν θα βοηθήσουν σε τίποτε όταν η χώρα συντριβεί, γιατί ακριβώς εκεί την πάνε. Αυτοί που τους πιστέψανε δεν είναι μαέστροι και αυτό που θα κρατάνε δεν θα είναι μπαγκέτα…

Thursday, February 19, 2015

Η ρητορεία της «πλατείας»

Του Πάσχου Μανδραβέλη
Καθημερινή
http://www.kathimerini.gr/804137/opinion/epikairothta/politikh/h-rhtoreia-ths-plateias


«Πώς κυβερνούνται οι χώρες και οδηγούνται στον πόλεμο;» είχε αναρωτηθεί στις αρχές του περασμένου αιώνα ο μεγάλος Αυστριακός συγγραφέας Καρλ Κράους. «Οι διπλωμάτες λένε ψέματα στους πολιτικούς και όταν τα διαβάζουν τα πιστεύουν και οι ίδιοι». Ελπίζουμε ότι δεν ισχύει το ίδιο για τις χρεοκοπίες, αλλά πρέπει να ανησυχήσουμε από το γεγονός ότι το επιχείρημα που φέρνει η κυβέρνηση για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις είναι όσα λένε κάποιοι στις «πλατείες», δηλαδή σε συγκεντρώσεις τις οποίες αφανώς διοργανώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως κατήγγειλε στη Βουλή η κ. Αλέκα Παπαρήγα. Οι «πλατείες» όμως έχουν τη δική τους δυναμική. Δεν πιέζουν τους εταίρους· σιγά μην πιεστούν 18 κυβερνήσεις της Ευρωζώνης από 10.000 άτομα στο Σύνταγμα. Εγκλωβίζουν την κυβέρνηση σε αδιέξοδα και μεγάλα λόγια. Για να ικανοποιηθούν οι «πλατείες», η κυβερνητική και παρακυβερνητική ρητορεία κατά των ετέρων χτύπησε κόκκινο και αυτό είναι αυτεπίστροφο. Το κλίμα κατά της Ελλάδος έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ, σε σημείο που πρέπει να ανησυχούμε μην υπογραφεί τελικώς συμφωνία και αυτή να κολλήσει σε κάποιο Κοινοβούλιο ευρωπαϊκής χώρας.

Monday, February 9, 2015

Η λιτότητα και ο θάνατος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 08.02.2015 : 18:11
Του Πάσχου Μανδραβέλη
Εφημερίδα ΚαθημερινήΗ αλήθεια είναι πως σχεδόν όλοι -πλην κάποιων ψυχασθενών- είμαστε κατά του θανάτου. Ευτυχώς, η πρόταση περί κατάργησης του αναπόφευκτου δεν υπήρξε ποτέ σε προεκλογικό πρόγραμμα, έτσι ώστε να βρεθεί κάποιος κυβερνήτης που θα έλεγε «σκέφτομαι να πρωτοτυπήσω και να εφαρμόσω όσα προεκλογικά εξήγγειλα». Αναφέρουμε τη λέξη «κυβερνήτης» διότι κάποιος που θα επιχειρηματολογούσε πειστικά ότι «θα καταργήσει τον θάνατο» θα είχε ισχυρότατη λαϊκή εντολή. Πάνω από 90% θα τον ψήφιζαν, αλλά το ποσοστό αυτό μάλλον δεν θα ήταν και ιδιαίτερα πειστικό επιχείρημα απέναντι στον Χάρο.

Tuesday, January 27, 2015

Το Σύμφωνο Τσίπρα-Καμμένου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12:45
Πάσχος Μανδραβέλης
Εφημερίδα Καθημερινή

Αν ο κ. Γιώργος Παπανδρέου είχε χιούμορ θα έκανε μια πολύ πιο λιτή δήλωση: «Ανθ’ ημών Πάνος Καμμένος». Το αναφέρουμε, όχι επειδή «Το Κίνημα» θα μπορούσε να είναι ένας λογικός Αριστερός εταίρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά διότι -αν το καλοσκεφτούμε- και οι «Ανεξάρτητοι Ελληνες» είναι επίσης κόμμα από διάσπαση. Παρ’ όλα αυτά έδειξαν μια αξιοσημείωτη αντοχή. Αυτή είναι η τρίτη εκλογική αναμέτρηση που τους βάζει στη Βουλή. Δεν γνωρίζουμε ποιο κομμάτι της σοφίας του ελληνικού λαού παράγει τέτοιες επιλογές, αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό. Ο ιδεολογικός αχταρμάς των ΑΝΕΛ επικονιάζει και ευρύτερους χώρους, με πρώτο αυτόν του ΣΥΡΙΖΑ.

Monday, January 26, 2015

Η ανατομία μιας ήττας

ΠΑΣΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 26-1-2015 13:12

Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

"... η συγκυβέρνηση έτρεφε την ίδια αλλεργία στις μεταρρυθμίσεις και απλώς δεν μπορούσε να το πει δυνατά..."

Wednesday, December 24, 2014

Συναγερμός στην Τ.τ.Ε. για να μην ξεμείνει από ρευστό το ΔημόσιοΠηγή:www.reporter.gr

«Εκεί που πήγε να γίνει κάτι, εκεί που οι τράπεζες σχεδίαζαν αυξήσεις κεφαλαίου για μειώσουν τη συμμετοχή του κράτους στη μετοχική τους σύνθεση, εκεί που το 2015 θα χρηματοδοτούσαν την πραγματική οικονομία, γυρίζουμε πάλι στον ζόφο», υποστήριξε νωρίς το πρωί της Τετάρτης κορυφαία τραπεζική πηγή.
Συναγερμός έχει σημάνει στην Τράπεζα της Ελλάδος στην  περίπτωση που εξαιτίας της πολιτικής αβεβαιότητας δεν υπάρξει συμφωνία με τους πιστωτές και το Δημόσιο ξεμείνει από ρευστό για την κάλυψη των αναγκών του.  Περίπου δέκα μέρες μετά το sos που εξέπεμψε ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος κ. Ι. Στουρνάρας προς τα κόμματα να υπάρξει συναίνεση προκειμένου να έρθει η συμφωνία με τους δανειστές, διαφορετικά η χώρα κινδυνεύει να μπει σε περιπέτειες, η διοίκηση της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας, λαμβάνει τα μέτρα της, έστω κι αν αυτά είναι εις βάρος του εγχώριου τραπεζικού συστήματος.